Mitt navn er Arve Mosand.
Jeg er utdannet treskjærer og møbelsnekker ved Hjerleid vdg.skole på Dovre, og har siden 1984 drevet Skreia Møbel og Treskjærerverksted sammen med samboer Rannveig Schumann, som har den samme utdannelsen.
Verkstedet ligger i Skreia sentrum ved riksvei 33 mellom Gjøvik og Minnesund.
Jeg har i mange år hatt interesse for miniatyrskjæring, og hatt ønske om å støpe disse arbeidene i sølv.
Teknikken med å støpe i sølv etter tremodeller er ikke ny. Den har lange tradisjoner i Norge, da særlig i Gudbrandsdalen. Lars Prestmoen og Johannes J. Odde jobbet hos Pipe-Larsen på Lillehammer, hvor de bl.a. skar ut modeller for støping i sølv. Det er denne tradisjonen jeg nå prøver å føre videre, og etablerte derfor firmaet Arvesmykker i Januar 2000.

Jeg har utviklet en smykkeserie som jeg har kalt Akantus. Alle modellene i denne serien er skåret for hånd, hovedsakelig i treslaget buksbom, et veldig hardt og tettvokst materiale.

En annen smykkeserie under utvikling er Hoyaserien. Disse smykkene har sitt utspring i Hoyaplanten, eller Porselensblomsten som de fleste kjenner den som. Modellene i denne serien blir laget etter en direkte avstøpning av blomsten.

Flere av modellene vil også bli støpt i gull.

Jeg tar også på meg støpeoppdrag for andre. Ta gjerne kontakt

Med vennlig hilsen
Arve Mosand